Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Úvod   Děti a Reiki Indigové děti

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Všeobecné charakteristiky indigových dětí
1. Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.
2. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení
3. Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní.
4. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
5. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.
6. Jsou čestné, upřímné a nezávislé.
7. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
8. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
9. Mají potíže s disciplínou a autoritami.
10. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
11. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.
12. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.
13. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
14. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.
15. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
16. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
17. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.
18. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
19. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.
20. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
21. Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.
22. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
23. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
24. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme.
25. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
26. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
27. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie).
28. Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.
29. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující
30. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.
31. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
32. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
33. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.
34. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".
35. Mají silnou intuici.
36. Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.
37. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.
38. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.
39. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
40. Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.
41. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče
1. BUĎTE ČESTNÍ - Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.
2. NEMANIPULUJTE - Žádné obviňování! S indigem nehne.
3. DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU - Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.
4. ZPLNOMOCNĚTE JE - Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.
5. RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI - Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnosti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.
6. NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE - Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.
7. UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT - Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.
8. RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST - Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.
9. POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ - Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.


Test - Je vaše dítě indigo? Pro děti 0-5 let
- při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
- potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
- je jistým způsobem jiné než ostatní děti
- nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
- k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
- přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
- dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
- první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
- často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
- chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
- umí se pořádně nudit
- je to typický samotář
- ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
- ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože nenachází dostatečně rychle ta rychlá správná slova
- říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
- komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
- má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
- svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
- vybavují se mu situace z předchozích životů

0 = nikdy
1 = příležitostně (chování na hranici nápadnosti)
2 = často (chování tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Test - Je vaše dítě indigo? Pro děti 6-10 let
- má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
- stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
- je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
- je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
- nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
- nereaguje na obvinění
- je tolerantní ke všem a ke všemu
- má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
- denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
- má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
- má sklon k tomu být samotářem
- tráví čas raději s dospělými než se stejnými kamarády
- za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
- protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
- nenechá se omezovat překonanými názory
- není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
- chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
- často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
- náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
- miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
- působí léčivě na jiné lidi
- nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
- rozumí lidským a duševním souvislostem
- je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
- často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“

0 = nikdy
1 = příležitostně (chování na hranici nápadnosti)
2 = často (chování tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Test - Je vaše dítě indigo? Pro děti 11 let až dospělost
- nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné.
- musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
- častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
- někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
- často není dostatečně uzemněné a „vznáší se někde nad zemí“
- umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
- nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
- dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
- cítí, že je kreativně a spirituálně „déle“ než ostatní děti
- v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
- trpí povrchností ve styku s bližními
- vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
- chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
- dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
- netoleruje, když někdo rozhoduje z něj, aniž by ho předem informoval
- odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na „hluché uši“.
- je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
- požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
- spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
- žije vnitřně podle nejvyšších duševních principů a ideálů
- zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně „dospěje“
- ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeni

0 = nikdy
1 = příležitostně (chování na hranici nápadnosti)
2 = často (chování tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Vyhodnocení testu - Je vaše dítě indigo?
Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.
Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě. Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Zdroj: Fenomén indigové barvy – Karolina Hehenkamp
Zdroj: Lee Carrolla a Jan Toberové - The Indigo Children - volný překlad Blanka Anfilovová.