Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Úvod   Děti a Reiki Indigové děti

Reiki a děti

Reiki je nám vrozené – geneticky dané. Miminka se rodí s plně fungujícím energetickým systémem a s napojením na energii vesmíru, které také malé děti plně využívají. Cca do pěti až šesti let, kdy se tato schopnost zavírá. Zavírá se vinou nezpracovaných zážitků a špatných zkušeností.

Druhá věc proč Reiki nejmenším dětem. Určitě nikomu neušlo, že se nyní rodí čím dál víc dětí hyperaktivních. A také slyšíme o Indigových dětech. Kdo jsou indigoví?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Jejich energetika – duchovní tělo vibruje na daleko vyšší úrovni, než jejich fyzické tělo. To je jim nepříjemné. Proto jsou neklidní. Zasvěcením získá jejich fyzické tělo vyšší vibrace, dětem se uleví a uklidní se. Většinou již při samotném zasvěcování. Je to pro ně pomoc.

Dále s těmito dětmi pracujeme jako s každým jiným dítětem.  Nebude se v jejich vývoji ani dít nic mimořádného. Pokud se rozhodnou, zasvěcování do dalších stupňů Reiki se děje obvyklým způsobem.  

Tuto službu poskytuji zdarma.

 Informace o indigových dětech - Zdroj: Lee Carrolla a Jan Toberové - The Indigo Children - volný překlad Blanka Anfilovová.