Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Usui Rei Ki   Co je Reiki Historie Reiki Iniciace Já a Reiki

Historie Rei Ki

Podle historických bájí nám bylo Reiki předáno indickou bohyní Šivou. Při navrhování lidského těla bylo pevně zabudováno do našeho genetického kódu jako přirozené právo každého člověka.
Reiki je v každém z nás. Bylo kdysi universální a nikdy se nemělo ztratit. Děti ranné civilizace, kterou dnes nazýváme Ma, byly zasvěceny do prvního stupně cca v šesti letech. Ve věku cca 15 let jim bylo předáno Reiki II. Učitelé museli mít zákonitě Reiki III, tj. být Mistry – učiteli. Když lidé této kultury potom ze země Ma odešli, aby kolonizovali dnešní Indii a Tibet, vzali Reiki s sebou. Změny na zemi, jež způsobily zničení Ma a poté i Atlantidy, měly za následek hlubokou dezorganizaci vedoucí k tomu, že tento léčebný systém zůstal majetkem pouze několika vyvolených.

Novodobá historie Reiki začíná v polovině 19. století u Mikao Usui.
Tento Křesťanský duchovní přednášel na universitě v Kjóto. Jednou po nedělním kázání se ho jeden z žáků zeptal: „Jak Ježíš Kristus uzdravoval těžce nemocné? Jak křísil mrtvé? Jak dělal tyto zázraky?“ Mikao Usui to konkrétně vysvětlit nedovedl. Cítil, že sice Bibli rozumí intelektuálně, ale těmto věcem nerozumí. Tímto setkáním začalo jeho životní hledání odpovědi na tyto otázky.

Odjel do USA, kde studoval 7 let na chicagské universitě křesťanské náboženství, ale odpovědi na své otázky neodhalil. Poté se začal zajímat o buddhismus. Uvědomil si totiž, že Buddha dělal stejné zázraky jako Ježíš. Usui odjel do Tibetu a naučil se sanskrt, aby mohl číst staré sútry bez překladu. A konečně začal objevovat tajemství. Vrátil se do Japonska do kláštera, kde mu při jedné meditaci bylo sděleno, že má jít na posvátnou horu Kurama poblíž Kjóta. Zdržel se na ni 21 dní. Meditoval a postil se, aby došel osvícení a duchovní čistoty. Nic se ale nepřihodilo. Až když se jednadvacátého dne probudil, téměř ani neviděl svou ruku nataženou před obličejem. Ale po ranní modlitbě se daleko na východě objevilo jasné světlo, které se stále rozjasňovalo. Vyděsil se a chtěl utéct. Uslyšel ale vnitřní hlas, který mu říkal: „Hledal jsi jednadvacet let, postil ses, meditoval jednadvacet dní, modlil ses a prosil o osvícení a teď bys chtěl utéct?“ Uklidnil se a odpověděl: „Ne. Je-li toto světlo určeno mě, přijmu osvícení.“ Jako na plátně se před ní m objevilo 5 symbolů Reiki a on informaci o každém z nich znal. Tyto symboly viděl mezi mnoha jinými ve starých buddhistických sútrách. A tehdy Mikao Usui řekl: „Vzpomněl jsem si!“ Začal sestupovat z hory. Měl velikou radost, hodně spěchal a silně si poranil nohu. Tekla mu krev, ale Mikao se dotkl nohy svýma rukama a rána přestala krvácet, bolest přešla a on mohl jít dále.

Přišel do hostince a objednal si celý oběd. Když dojedl, všiml si, že vnučku majitele bolí zub a má opuchlou tvář. Mikao přiložil ruce na dívčinu tvář a ta zakrátko splaskla a bolest zmizela. Usui pochopil hluboký smysl Reiki. Pochopil, že neléčíme my, ale Reiki, léčí universální energie. My jsme jen prostředníky.

Od těch dob začal Mikao pomocí Reoki pomáhat klientům a připravovat žáky. Předpokládal, že fyzické uzdravení se musí snoubit s uzdravením psychickým a mravním. Pracoval v Tokijském království chudých a viděl mnoho krásných výsledků poté, co přestal působit jen na fyzické tělo a začal půspbit i ducha. Zavedl 5 duchovních principů Reiki a naučil se, že je nutné něco žádat za poskytnutou službu, aby docházelo k výměně energie.

Doktor Usui vychoval mnoho mistrů Reiki, ale hlavním následníkem jmenoval v r. 1925 doktora medicíny Chujiro Hayashi. Ten pak založil první Reiki kliniku v Tokiu. Když vypukla 2. světová válka, naučil tuto techniku i dvě ženy, aby přežila válku, protože cítil, že mnoho mužů zemře. Jednou z žen byla Hawayo Takata a tu také v roce 1941 ustanovil hlavním mistrem Reiki před tím, než si za přítomnosti svých žáků zastavil srdce, aby nemusel do války. Takata má velkou zásluhu na zachování Reiki. Přivezla je nejdříve na Havaj, potom do USA a Evropy. Dožila se 80 let. Připravila mnoho mistrů Reiki a od 70. let se tato metoda rozšířila po celém světě.

V současnosti je ve světě více než 2000 Mistrů Reiki. Poselství Reiki se neustále šíří díky těm, kteří se zasvětili jejím principům. Vždy bychom si měli pamatovat, že léčení pochází z nekonečných zdrojů vesmíru, chcete – li Boha. Lidstvo je jeho spolupracujícím nástrojem, skrze který proudí na Zemi inspirace míru a celistvosti.