Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Usui Rei Ki   Co je Reiki Historie Reiki Iniciace Já a Reiki

Co je Rei Ki?

Reiki je japonské slovo, složené ze dvou slov: REI znamená duch, duše nebo též vesmír, KI znamená energie. Reiki je tedy na jedné straně jednota ducha a duše, na straně druhé řídící, duchovní i psychická životní energie.

Vesmír je energií nasycen. Tuto energii je možné nazývat různě – boží láskou, nejvyšší inteligencí, energií informací, bioenergií... Názvů je mnoho, podstata zůstává stejná. Tato energie proudí v každém člověku. Člověk si s vesmírem vyměňuje energii prostřednictvím svých čaker. Uvnitř těla pak proudí energie energetickými drahami, kterým se říká nádí. Hlavní energetický kanál je anatomicky totožný s míchou. Každý člověk má zmíněné čakry a energetické dráhy otevřené, ale u každého člověka jsou otevřeny v jiné míře a jednotlivé čakry navíc různě. Závisí to především na způsobu a podmínkách života. Otevřít své čakry a odstranit bloky na energetických drahách můžeš pomocí různých systémů (jóga, meditace...). U Reiki toto provádí během meditace a zasvěcení Tvůj učitel. Na Tobě samém ale závisí, jak dlouho a nakolik dokážeš udržet své čakry a energetické dráhy otevřené.

Reiki lze užít kdykoliv, kdekoliv, pro cokoliv, za všech podmínek a ve všech situacích. Není k tomu potřeba žádné zvláštní víry nebo náboženského vyznání. Úspěšně ji využívají lidé různých vyznání a filozofií. Reiki je nejjednodušší přírodní ozdravující metoda, jakou znám. Když Mistr Reiki v člověku znovu probudí průtok této energie, bude jeho rukama proudit přirozeně po celý jeho život. Abychom Reiki znovu ovládli, nepotřebujeme se téměř učit. Není třeba umět diagnostikovat nemoci nebo být lékařem. Energie si sama najde cestu k místu které je v disharmonii. Reiki nemusíme ani vidět, ani se na ně koncentrovat. Nedochází k přejímání něčí energie, nedaruješ svoji energii. Naopak při používání Reiki po přiložení rukou doplníš nejprve svoji energii a poté teprve sloužíš jako kanál k předávání energie příjemci. Reiki pracuje na úrovni živých věcí. Posiluje všechny fyzické, duchovní, emocionální i duševní aspekty. Díky tomu neřeší jen vnější projevy nemoci, ale jde přímo na příčinu.

Reiki je univerzální systém, jímž je možné pomoci při léčení mnoha chorob a odstranit mnoho problémů. Není to ale zázračný všelék. Nelze tvrdit, že se pomocí Reiki uzdraví nemocní, ale je možné klasickou léčbu doplnit a i těžce nemocným podstatně ulehčit jejich stav a připravit je na nový život. Vždy je nutné mít na zřeteli, že nejsi léčitel, jsi pouze zprostředkovatel. A čím budeš čistší, čím více budeš mít zharmonizované čakry a propustnější energetické dráhy, tím více energie může přes Tebe proudit a tím vyšší bude efektivnost Tvého působení. Tohoto stavu dosáhneš tak, že budeš Reiki používat denně, při každé možné příležitosti.

Reiki je přítomná ve všem živém. Je to něco, s čím se již narodíme a co v nás spí, dokud v nás tuto energii neprobudí Mistr Reiki. Během počátečního iniciačního procesu se v Tobě probudil vnitřní uzdravující aspekt a jsi tak naladěn k přijímání Reiki energie. Každý člověk má s tímto počátečním procesem jiné zkušenosti, neboť každý jsme jedinečnou individualitou. Někdo je hluboce dojatý, někdo se vrací do minulosti. Někdo vidí barevné obrazce a symboly, někdo různé postavy. Někdo při iniciaci neprožívá nic. I to je naprosto normální. Každopádně se Tvůj život do jisté míry změní a tyto změny bývají trvalé.