Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Shamballa_index
Shamballa   Shamballa 1024 Shamballa 2048 Shamballa 3072 Shamballa 4096 Shamballa 5120

Reiki Shamballa je ucelený systém navyšování osobních vibrací.
Nejprve s prvními stupni čistíme sebe a karmu. Připravujeme se na vzestup.
Dále vyrovnáváme v sobě mužský a ženský princip.
Potom dostaneme možnost spojit se se svým duchovním protějškem – dvojplamenem. Komu se to podaří, opět zvýší výrazně vibrace nejen svoje a svého protějšku, ale i svého okolí.
Dostali jsme se na úroveň, kde zvládneme pracovat s energií Trojplamenu a využívat jeho sílu pro prospěch svůj a svého okolí.

Shamballa(Shangri-la) je astrálním hlavním městem království Agartha (komplexu  éterických energetických center Země). Leží v éterické úrovni Tibetu a je umístěna nad pouští Gobi. Shamballa není hmotné město, ale město éterické, nacházející se v jiné dimenzi. Je vytvořené z vysokých energií světla a sídlí tam mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a svoje úkoly. Obyvateli Shambally jsou Mistři, Archandělé, Elohimové a jiné světelné bytosti. Tam odešli nanebevzatí mistři – st. Germain, Dr. Usui, Wotanna, Dion…. a jiní po potopení Atlantidy.

Skutečným smyslem proč tito mistři pod vedením nejvyššího světla vybudovali Shamballu bylo poskytnout lidem na Zemi velký zdroj informací, vědění, duchovního vedení, léčivých energií a síly. Právě od tohoto města byla nazvána energie  se kterou tito Mistři pracují a která dokáže pomáhat i při velmi vážných nemocech.

Proč je Shamballa éterické město? Protože hmotnou stavbu je možné zničit, ke zničení éterického města nemůže dojít. Shamballa záměrně byla vytvořena tak, aby mohla být stálým zdrojem pro všechny, kdo tuto energii potřebují a požádají o ni. Vládne tam nejvyšší moudrost, láska a klid.

Dalo by se říci, že po zasvěcení se Shamballa stane místem „uvnitř Vás“. Místem, které naleznete a už nikdy neztratíte, pokud budete žít v souladu s Láskou, se Světlem ve Vás. Jistě poznáte, že výpravy do Vašeho vnitra jsou napínavější než složité cestování a hledání ve světě vnějším. Prostřednictvím Shambally jste spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří Vám svojí láskou a světlem pomáhají k vzestupu. Spolupracují s lidmi, ale lidé musí být připraveni. Musí mít vyčištěná svoje energetická a éterická těla, aby v mentálním těle nebyla uložena zlost a v člověku převládaly jemné energie lásky.

Představte si, že mezi Vámi a duchovními bytostmi světla je most. Oni sníží svoje vibrace a tím se přiblíží do poloviny mostu. My, jako lidé, když se s nimi chceme setkat, musíme jim  jít naproti. Shamballa je hlavním bodem, přes který dostáváme energie z vesmíru. Je tam mnoho bytostí světla, které nás školí a pomáhají nám v našem osobním vzestupu.