Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Shamballa_4096

Shamballa 4096

 

Shamballa 1024

Shamballa 2048

Shamballa 3072

Shamballa 4096

Shamballa 5120

Shamballa  4096 je pokračováním - nástavbou Shambally 3072. Zasvěcení se děje ve dvou stupních.

Jedná se o další velmi jemnou a zároveň silnou energii. Opět nám pomáhá na našem vzestupu.

V srdci každého z nás je zakotven Trojplamen božské lásky. Tento nesmrtelný Trojplamen života představuje Božskou jiskru vyslanou z Přítomnosti Já Jsem jako dar Života, Vědomí, a Svobodné vůle. Je též nazýván Kristovým plamenem, Plamenem Svobody. Je dokonalým souladem Lásky, Moudrosti a Boží Vůle zakotvených v lidském srdci.

Je vyjádřen třemi energetickými proudy. Skládá se ze tří paprsků:

Modrého – sestupného (vůle a víra)

Červeného/růžového – vzestupného (láska)

Zlatého – středového, který vzniká syntézou obou – (moudrost – tichá moudrost ukrytá ve Vašem nitru objevující se při klidu a meditaci)

Aktivací Trojplamene se posouváme stále výš ve svých vibracích. Objevujeme v sobě netušené možnosti.

Uvědomme si, že jsme dokonalí! Každý z nás má v sobě zárodek božské jiskry, Trojplamen, který v nás září, i když někteří si jej nejsou vědomi. Uvědoměním si jeho přítomnosti, staráním se o něj a jeho posilováním posilujeme spojení se svou duší. Důvěru sebe sama.

Cena zasvěcení je 2 x 1 000,-