Reiki - duchovní vzdělávání   

 
 
 
 
 
 
 
NovéSlužby.cz - nejlepší služby, nabídka i poptávka
Shamballa_2048

Shamballa 2048

 

Shamballa 1024

Shamballa 2048

Shamballa 3072

Shamballa 4096

Shamballa 5120

Shamballa 2002/2048 je pokračováním - nástavbou Shambally 1024.

S tímto systémem se pracuje podobně jako se Sh 1024. Shamballa 2002/2048 je novější, obsahuje 2002/2048 symbolů, ale dle channelovaných informací od Kuan Jin o symboly v této Shamballe nejde. Hlavní u tohoto druhu Shambally je vyrovnání mužských a ženských energií, dostat se v tomto směru do svého vyváženého středu.

Tato Shamballa více očišťuje, přelaďuje vaši duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje vám duchovní a duševní růst.

Energie Shambally je duchovní naladění. Iniciace/zasvěcení do systému Shambally 2002/2048 probíhá jako u Shambally 1024 telepaticky. Systém Shambally 2002/2048 je čtyřstupňový. Stupně jsou zasvěcovány dvěma zasvěceními. Při prvním zasvěcení 1. a 2. zároveň a při druhém 3. a 4. stupeň opět zároveň. 4. stupeň je mistrovský, opravňující Shambalu 2002/2048 předávat dál.

Zasvěcení probíhá osobně nebo na dálku. Mezi jednotlivými zasvěceními je třeba čas  - minimálně týden až 10 dní kdy žák pracuje sám na sobě a připravuje se pro přijetí dalších dvou stupňů Shambally.Reiki Shamballa 2048 - 1 a 2

1 000,-

Reiki Shamballa 2048 - 3 a 4

1 000,-